theoretisch kader

weerbaarheid

Weerbaarheid is een onderdeel van de sociale en emotionele ontwikkeling van een mens. In onze moderne, complexe maatschappij waar mensen dagelijks worden geconfronteerd met keuzes, voortdurend worden gebombardeerd met een stroom van informatie is het van belang dat een sterke identiteit wordt opgebouwd en goede sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Vooral in een maatschappij waarin de hoeveelheid aan informatie en de snelheid steeds hoger ligt, krijgen kinderen, pubers, maar ook volwassenen minder tijd om processen te verinnerlijken en daarmee een eigen sociaal en emotionele ontwikkeling door te maken. De programma's die Energy-motion aanbiedt zijn landelijk erkend en geven in een lessenreeks van gemiddeld twaalf lessen kinderen, pubers of volwassenen de kans om vaardigheden, bewustwording en ontwikkeling te integreren in hun bestaande omgeving.

Weerbaarheid is ontstaan vanuit de zelfverdediging en bestond vooral uit het leren van fysieke technieken. Dat is nu niet meer zo. Het vakgebied weerbaarheid is de laatste jaren erg in ontwikkeling. Energy-motion gaat er van uit dat het vakgebied weerbaarheid onder te verdelen is in vier delen. Deze delen zijn motorische weerbaarheid, sociale weerbaarheid, emotionele weerbaarheid en mentale weerbaarheid. Binnen de trainingen wordt aan alle vier de delen aandacht besteed.


schema: Vakgebied weerbaarheid

toelichting schema vakgebied weerbaarheid

Motorische weerbaarheid

Heeft te maken met beweging. Beweging is het verplaatsen van energie. Dit vormt de basis voor (motorische) beweging. Ik kijk hierbij naar spieropbouw, co÷rdinatie, balans en motoriek. Het speelt zich af op het lichamelijk niveau en heeft te maken met het ontdekken, richten en inzetten van (beschikbare) energie. Energie die je ook gebruikt om jezelf te beschermen door middel van fysieke technieken.

Sociale weerbaarheid

Heeft te maken met de sociale vaardigheden die je als mens kunt inzetten. Hierbij staat centraal "ik en de ander", hoe functioneer je in interactie met anderen. De vraag is hier: hoe vaardig ben je in het communiceren, het aangaan en onderhouden van contacten in relatie met anderen. Hoe functioneer je in een groep?

Emotionele weerbaarheid

Is gericht op je binnenwereld. De binnenwereld is de innerlijke wereld van emoties, daar waar het hart, je gevoel, lust, drift en energie deze bepaalt. Het gaat hierbij om op een stabiele en veilige manier te kijken naar je eigen binnenwereld door zelfreflectie, onderzoek en voorbeelden uit je omgeving en dit kunnen verwoorden.

Mentale weerbaarheid en lichaamsbewustzijn

Speelt in alle drie de vlakken een centrale rol en heeft een verbindende werking. Door je lichaamsbewustzijn te vergroten heb je meer inzicht en controle over je lichaam en over je geest. Het kan je helpen om je eigenheid en kwaliteiten nog beter in te zetten. Mentale weerbaarheid is gekoppeld aan termen zoals doorzettingsvermogen, veerkracht en concentratie.

Weerbaarheid is een spannend en leerzaam proces. Ergens is het een zoektocht die nu begint en niet meer op houdt.